Thiet ke lo A1-02 lien ke Hoang Thanh Villas

Thiết kế lô A1-01

Diện tích xây dựng: 278,4 m2

Diện tích khu đất: 87,6 m2

XEM CHI TIẾT
Thiet ke lo A1-14 lien ke Hoang Thanh Villas
Thiet ke lo A2-02 lien ke Hoang Thanh Villas
Thiet ke lo A3-23 lien ke Hoang Thanh Villas