Thiết Kế Lô Liền Kề TT02B-7 Hoàng Thành Villas

Thiet ke lo TT02B7 lien ke Hoang Thanh Villas
MẪU M5C (TT-02B(7))
DIỆN TÍCH KHU ĐẤT231,23 m2
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG TẦNG 1101,5 m2
TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG514,3 m2
DIỆN TÍCH CÁN PHÒNG CHỨC NĂNG
TẦNG 1101,5 m2
DIỆN TÍCH PHÒNG KHÁCH28,4 m2
DIỆN TÍCH PHÒNG ĂN, BẾP33,5 m2
WC13,5 m2
TẦNG 2108,0 m2
SẢNH TẦNG VÀ PHÒNG SINH HOẠT CHUNG53,7 m2
DIỆN TÍCH PHÒNG NGỦ 119,5 m2
WC2 + PHÒNG THAY ĐỒ11,5 m2
BAN CÔNG
TẦNG 3108,0 m2
DIỆN TÍCH PHÒNG NGỦ 219,5 m2
DIỆN TÍCH PHÒNG NGỦ 320,2 m2
WC3 + PHÒNG THAY ĐỒ11,5 m2
WC44,3 m2
BAN CÔNG6,4 m2
TẦNG 4103,6 m2
DIỆN TÍCH PHÒNG NGỦ 419,5 m2
DIỆN TÍCH PHÒNG ĐA NĂNG27,8 m2
WC5 + PHÒNG THAY ĐỒ11,5 m2
BAN CÔNG 47,8 m2
LOGIA 1
TẦNG 593 m2
DIỆN TÍCH PHÒNG THỜ12,1 m2
DIỆN TÍCH SẢNH + PHÒNG THỂ THAO23,5 m2
WC64,1 m2
SÂN PHƠI10,3 m2
BAN CÔNG 53,6 m2
LOGIA 29,6 m2

chinh sach ban hang du an hoang thanh villas

Đăng ký nhận thông tin Dự Án Hoàng Thành Villas